Utvecklar företag!

Driv

Vi är en långsiktig ägare som tillsammans med bolagets ledning kämpar för att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten.

Sunt förnuft

Våra strategiska, taktiska och operativa mål utgår från ledningens vision och en stor portion sunt förnuft baserad på gedigen erfarenhet.

Handlingskraft

Vi vågar genomföra beslut som på kort sikt kan ge negativa effekter men som är nödvändiga för att bolaget skall utvecklas rätt på lång sikt.

IRR 54% Årsrapport

Vårt mål är att genom engagemang i varje enskilt bolag skapa långsiktig värdeökning.

Cactus Utilities

Utvecklar system för processautomation för vatten och avlopp samt fjärrvärme- och kärnkraftverk.

Cactus Rail

Utvecklar lokala, nationella och internationella trafikledningssystem för järnväg.

AgeWell

Ett samlingsnamn för familjen Gylls önskan att göra något positivt åt äldres situation i Sverige.

TF Bank

Kreditmarknadsbolag med utlåningsverksamhet i Sverige, Norge, Finland och Estland samt inlåningsverksamhet i Sverige.

Cellbes

Säljer mode i alla storlekar till hela familjen online och via postorder.

Bubbleroom

En av Skandinaviens största onlinebutiker för märkeskläder.

Halens

Ett av Sveriges ledande distans­handelsföretag inom mode, hemtextil, möbler och hemelektronik.

Segersta Gård

Bedriver jordbruk, skogsbruk och viltvård.

Gyttorp

Sveriges ledande jaktbolag med distribution av ett antal ledande varumärken samt Nordens enda tillverkare av jakt- och sportammunition.

Actiway

Marknadens smidigaste system för betalning och administration av friskvårdsaktiviteter.

Svensk Arboristtjänst

Specialister på trädfällning, trädvård och trädsäkring.

Vårt engagemang är alltid långsiktigt. Flera portföljbolag är idag, eller har potential att bli, ledande inom sin bransch.

2016

ArtDoWorks är ett start-up företag med avsikt att bli ett Hemnet för gallerikonst. Segersta deltar i första såddfinansieringen.

Cactus Rail vinner järnvägsorder på över 100 MSEK. Leveransen är en underentreprenad till Alstom med Trafikverket som slutkund.

Arboristtjänst förvärvar 70 procent i CSAB. Nu kan Arboristtjänst erbjuda sina tjänster både söder och norr om Stockholm.

2015

Äldrekontakt har etablerat mer än 30 aktiva grupper över hela landet – 19 i Stockholm och 11 till på platser runt om i landet.

Gyttorp och Merkel ingår ett strategiskt samarbete på den svenska marknaden, vilket innebär att Gyttorp blir den exklusiva distributören av varumärkena Merkel och Haenel.

Gyttorp

2014

Friskvårdschecken lanserar ActiWay. För första gången kan medarbetare använda sina friskvårdsbidrag utan fysiska betalmedel eller webbaserade förköp.

ActiWay

Segersta investerar i Svensk Arboristtjänst med ambitionen att skapa ett av branschens snabbast växande företag.

Ammunitionsföretaget Norma förvärvar en minoritetsandel i Gyttorp AB. Gyttorp blir genom detta den enda distributören för ammunitionstillverkarna Norma, RWS, GECO och Rottweil i Sverige och Finland.

2013

Xylem Water Solutions och Cactus UniView tecknar ett strategiskt samarbetsavtal för drift- och automatiksystem för svenska VA-anläggningar, vilket innebär ytterligare funktioner i Cactus Eye.

Äldrekontakt firar femårsjubileum med sammanlagt 22 aktiva grupper; 16 i Stockholm och 6 till på platser runt om i landet.

Äldrekontakt

Segersta tar mot slutet av året över ordförandeskapet för FriskvårdsChecken, med avsikt att utveckla en ny strategi och en treårsplan för verksamheten.

Segersta säljer efter drygt sex år sitt innehav och engagemang i designbyrån Neumeister. Under Segerstas tid har Neumeister mer än fyrdubblat sin omsättning med ett bibehållet positivt resultat.

2012

Time Finans får tillstånd att driva bankrörelse och byter namn till TF Bank AB.

Äldrekontakt får ett stort bidrag från Postkodstiftelsen, som ska möjliggöra nationell expansion. Under hösten 2012 etablerar Äldrekontakt nya fikagrupper utanför Stockholm.

2011

I hård konkurrens tilldelas Halens e-handelssajt titeln ”Sveriges bästa sajt” av tidningen Internetworld för andra året i rad.

Äldrekontakt startar sin åttonde fikagrupp i Stockholm och förbereder för fortsatt nationell expansion.

2010

Time Finans bygger upp en inkassoverk­samhet – Gate Inkasso. Denna verksamhet säljs i slutet av året till Intrum Justitia.

Cactus förvärvar Radius Control System (Uniview) och tar namnet Cactus Uniview.

2009

Halens-koncernen spinner av finansrörelsen i ett eget bolag – Time Finans.

Neumeister vinner ett bronslejon i Cannes (reklambranschens VM).

Segersta Gård införlivas i verksamheten och inleder en satsning på närproducerat viltkött. Gården levererar viltkött till julbord i Stockholm med omnejd.

2008

Segersta ingår i ett konsortium som förvärvar postorderföretagen Halens och Cellbes från familjen Barkley. Konsortiet köper även e-handelssajten Bubbleroom.

Den ideella organisationen Äldrekontakt grundas av Segersta, och genomför sina första fikaträffar för äldre och volontärer.

Gyttorp

Gyttorp, ett av Nordens starkaste företag inom jakt och sportskytte, firar 100 år.

2007

Segersta förvärvar ytterligare två företag och bildar Gyttorp-koncernen av de tre bolagen Gyttorp Jakt, Krutboden och Gyttorp Cartridge Company.

Segersta är med och grundar Neumeister, en strategisk designbyrå med ambitionen att bli en av Sveriges ledande.

2006

Friskvårdschecken, som idag är störst på marknaden för värdecheckar för friskvård i Sverige, lanseras på marknaden. Segersta är med och utvecklar konceptet.

Friskvårdschecken

Segersta förvärvar Cactus, ett företag som utvecklar system för processautomation för vatten och avlopp, järnvägar och fjärrvärme- och kärnkraftverk.

2005

Sören Gyll och Robert Gyll grundar Segersta, ett familjeägt investmentbolag med mål att vidareutveckla små och mellanstora företag med potential att bli ledande inom sin bransch. Bolagets namn tas från familjens gård, Segersta Gård. Ett namn med anor ända tillbaka till järnåldern.

Segersta förvärvar Gyttorp Cartridge Company. Ammunitionsfabriken tillverkar ammunition till såväl jakt som lerduveskytte, och startades av Alfred Nobel.

Vi investerar i företag som kan utvecklas – oberoende av bransch och bolagsspecifika utmaningar

Vi är en stark och kompetent partner med ambitionen att tillföra våra portföljbolag ledning, strategi och kapital. Vårt team kan bidra med erfarenhet från entreprenöriell verksamhet, management consulting och strategiutveckling, förvärv och förhandlingar. Vi har även ett nätverk inom försäljning, konceptutveckling, finans och tillväxtstrategier.

 • Segersta
 • TF Bank
 • Bubbleroom
 • Actiway
 • Äldrekontakt
 • Arboristtjänst
 • Genia
 • ArtDoWork
 • Segersta Gård
 • Cactus Rail
 • Cactus Utilities
 • Halens
 • Cellbes
 • Gyttorp AB
 • Gyttorp Cartridge Company
 • Gyttorp OY

Vi på Segersta

Robert Gyll

Robert Gyll

Robert är grundare av ett antal bolag, såsom Vitea, ActiWay, Äldrekontakt och Segersta. Robert har tidigare arbetat som managementkonsult på McKinsey & Co. Han har bred erfarenhet av affärs-, koncept-, och försäljningsutveckling. Robert är VD i Segersta samt ordförande i Segersta, Segersta Gård, Gyttorp, Svensk Arboristtjänst och Äldrekontakt.

Fredrik Linder

Fredrik Linder

Fredrik är civilekonom med drygt 20 års erfarenhet inom den finansiella sektorn. Han har arbetat med bland annat aktie- och bolagsanalys liksom transaktions- och finansieringsrådgivning. Som aktiv investerare med styrelseansvar och operativt ansvar i flera bolag har Fredrik god erfarenhet av det mindre bolagets utmaningar i olika utvecklingsfaser och inom ett flertal branscher. Fredrik har arbetat för Segersta sedan 2010.

Lovisa Öhnell

Lovisa Öhnell

Lovisa är journalist och civilekonom med lång erfarenhet från ledningspositioner i entreprenöriella serviceorganisationer. Hennes bakgrund som strategikonsult hos McKinsey & Co har givit henne kunskap om ett brett utbud av branscher och problemställningar, medan den operationella erfarenheten säkrar insikt i hur man genomför verkliga förändringar i en organisation. Lovisa är vice VD för Segersta. Hon är även styrelseordförande i ActiWay, Cactus Utilities och Cactus Rail samt styrelseledamot i Svensk Arboristtjänst och Äldrekontakt.

Sören Gyll

Lars Wiklund
(senior advisor)

Lars är civilekonom och har ca 35 års erfarenhet från näringslivet i en mängd olika roller med fokus på finansiell rådgivning, strategisk utveckling och som aktiv ägare. Förutom egenutvecklade företagsidéer inom det finansiella området har han som rådgivare bistått företagsledningar och styrelser i en mängd olika branscher. Lars har även haft eller har ett aktivt ägande i ett trettiotal engagemang; allt från start-up-företag till mogna företag.

Sören Gyll

Sören Gyll

Sören Gyll är en av Sveriges främsta företagsledare, och har ett djupt och långsiktigt engagemang som rådgivare i Segersta. Hans erfarenhet som företagsledare för tunga industriföretag som Rank Xerox, Uddeholm, Procordia och inte minst Volvo, bidrar till Segerstas möjligheter att utveckla våra portföljbolag.

Förvaltningsaktiebolaget Segersta

Norrlandsgatan 7
111 43 Stockholm

info@segersta.eu